Shipping policy

De levering gebeurt pas na bevestiging van de betaling door de bank van de verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de gebruiker is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de gebruiker, zijn ten laste van de gebruiker.

De standaard leverkosten in België bedragen 7,95 EUR incl. btw, de leverkost in België vervalt vanaf 12 flessen of bij aankoop vanaf 100,- EUR.

De levering vindt plaats op de volgens de gebruiker gekozen methode en plaats, deze levering gebeurt gemiddeld binnen de 5 werkdagen. De leveringstermijn is indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding geëist worden van de verkoper of vervoerder. Indien de leveringstermijn meer dan 30 dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.

Bij ontvangst van de producten controleert de gebruiker of de ontvanger de goede staat van het geleverd product of de conformiteit van de geleverde dienst. In het geval van ontbreken van één of meerdere producten of schade, moet de gebruiker of ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van de levering en de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de gebruiker of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.